Thermosolar-bijenkasten 

Bee life innovation. 

De meest efficiente (100%) anti zwerm thechniek voor de honingbij.

 


Waarom willen bijen zwermen.

Een koningin kan 2000 eieren per dag leggen. Een werkster kan maximaal 2 larve per dag verzorgen. Op een gegeven moment zijn er meer werksters dan dat er larven zijn om te verzorgen. Een bijenvolk  komt in zwermstemming als het volk het punt benadert dat er meer werksters zijn dan broed om voor te zorgen en er dus meer koninginnengelei wordt geproduceerd dan nodig is. Deze onbalans tussen koninginnengelei en het aantal larve brengt de zwermstemming op gang.

Het voorkomen van de zwermstemming.

Het voorkomen van de zwermstemming wordt het best bestreden door de onbalans tussen koninginnengelei en aantal larve te voorkomen.de meeste onderzoeken heb zich gericht op het aantal werksters in het volk en heeft geen rekening gehouden met de biomassa van de darren.Voor de exacte gegevens en conclusie verwijs ik naar het gepubliceerde onderzoek op researchgate de link staat verderop in de tekst.

Het komt er in het kort op neer dat er een onbalans is tussen biomassa en gene van de vrouwelijke werksters en de mannelijke darren. Door het herstellen van deze onbalans verdwijnt de zwermstemming.  Voor de theoretische en praktische onderbouwing verwijs ik naar het proefschrift van Roman Linhart (https://www.researchgate.net/publication/225777197_The_effect_of_induced_changes_in_sexual_asymmetry_of_honey_bees_Apis_mellifera_on_swarming_behaviour )

Hierin staat ook beschreven en berekent hoe we deze onbalans kunnen voorkomen.


Hoe kunnen we het zwermen in de praktijk voorkomen.


Zijn theorie en onderzoek is gebaseerd op  volken die zich concentreert op het verspreiden van zijn genen door het produceren van veel darren (om genen te verspreiden) in plaats van door het volk te laten zwermen. Het volk vervangt de  koningin als zij beschadigd of oud is, vaak in de latere zomer wanneer de koningin meestal twee jaar oud is.

De beschreven methode  van de antizwerm techniek werdt met succes  getest op 67 honingbij volken gedurende zeven jaar (2003-2009") in de Bohemen In deze periode van 7 jaar is er maar 2 keer een zwerm afgekomen toen de techniek niet correct werd uitgevoerd. In het onderzoek beschrijft hij ook: "De honingproductie in niet-gezwermde volken  met ongeveer 30% is toegenomen".

Hij vertelde mij ook dat nu duizenden imkers in Midden-Europa deze methode al succesvol gebruiken.

Geclaimde voordelen van de methode

Volgens Roman Linhart:

“Veel tijd wordt bespaard. Door het inbrengen van darrenraat tijdens  twee controlles in het voorjaar en het niet verstoren van de broedkamers voor de rest van het seizoen, het bespaart de imker veel tijd (van gemiddeld 168 min. per kast naar 60 minuten per kast per seizoen), tijd die hij anders zou moeten investeren in zwermbestrijding. Wanneer correct toegepast, elimineert deze methode absoluut zwermen, omdat de zwermkoorts nooit voorkomt. "

“Het tweede voordeel is een verhoogde honingproductie (30% meer). De darren voeden zich met voedsel op basis van eiwitten (stuifmeel),  en niet zoals de meeste imkers aannemen met de honing. Volwassen darren consumeren geen honing op grote schaal. Ze verlaten hun volk alleen voor korte reizen naar paringslocaties en gebruiken hun voorraad honing van hun oogst. Dit verlies is echter minimaal. Het wordt gecompenseerd door het feit dat darren met hun grote biomassa die op de kammen zijn gegroepeerd, het broed opwarmen en zo duizenden werkster bijen vrijlaten om  honing en stuifmeel te halen uit de bloemen. Gebaseerd op  observatie van [Roman] neemt de vluchtfrequentie op de  vliegplank van de bijenkast toe met darren die 2,6 keer groot zijn. Hij kwam tot de conclusie door de vliegfrequentie bij de ingangen van de bijenkast met op gefokte  anti zwerm darren te vergelijken met en een controlegroep van 10 naburige bijenkasten. In bijenvolken met darren,  is een veel hogere vliegactiviteit van de werkbijen, zelfs wanneer het weer verslechtert. Dit is een zeer waardevolle functie, die de opbrengst aan honing verhoogt. Het is bevestigd door andere imkers die deze methode testen. En de voordelen van het houden van darren bevestigd. ”

De volgende uitspraak is ook heel interessant: “Veel imkers proberen het darrenraat uit te snijden om het volk van de Varroamijt te ontdoen. En ze zijn bang dat het kweken van darren het aantal mijten zou verhogen tot een niveau dat het volk in gevaar zou kunnen brengen. Maar het tegenovergestelde blijkt waar. Zolang er darrenbroed aanwezig is in het volk, houdt de Varroamijt zich er alleen aan vast en wordt de dar niet verzwakt of ziek. Zo vermindert de darrenbroed de druk van de parasiet op de werkbijen. ”Hoe toe te passen in een spaarkast met 2 broedkamers.


  1. Je hebt 3.920 cm2  darrenraad nodig.  3920/680cm(oppervlak van 1 spaarkast raam) = 5.7  afgerond 6 ramen/  6/2(zijden)= 3    Dit betekent 4 ramen darrenraat omdat niet het gehele raam vol zit met darrenraat.
  2. Plaats in het vroege voorjaar in de eerste helft van april als de prunus cirasifera (kerspruim) in bloei staat (jaar 1) 2 ramen met 2 cm darrenraad in de bovenste broedkamer waarvan 1 in het midden van het broed en 1 direct naast het broed.Let op dat er in de omgeving voldoende drachtplanten zijn die veel stuifmeel hebben omdat darren  veel stuifmeel gebruiken en geen honing.
  3. Als ze  na +/- 20 dagen zijn uitgebouwd, verplaats je  de 2  frames met darren broed uit de bovenste broedkamer en en verplaats deze naar de onderste broedkamer op de zelfde plaats als ze boven stonden. op de plaats van de verplaatste ramen zet je 2 nieuwe ramen met een strook van 2cm darrenraat bovenin.
  4.  vanaf half juli als er geen nieuwe darren meer bijkomen verplaats je alle darrenramen naar de buitenkant. 2 van deze ramen worden in het voorjaar weer gebruikt max 2 jaar.
  5. In het vroege voorjaar eind maart als de salix caprea bloei (boswilg,waterwilg)( deze heeft namelijk zeer veel stuifmeel wat weer nodig is voor de darren kweek.) worden er 2 ramen met uitgebouwde darrenraat van voorafgaande jaar in de bovenste broedkamer geplaatst.
  6.  Na +/- 20 dagen worden darrenramen van de bovenste broedkamer naar de onderste broedkamer verplaats en worden in de bovenste broedkamer 2 nieuwe ramen met een strookje van 2cm darrenraat geplaatst.
  7.  en zo verder


Deze techniek van anti zwermen is zo succesvol dat het niet is te combineren  valt met de teelt van koninginnen, elk dop die ontstaat wordt direkt weg geknaagt.

Imkers die in het voorjaar hun kasten verplaatsen naar koolzaad velden wordt geadviseerd dit pas te doen nadat de gehele darrenramen zijn ze belegd met darrenbroed.


Inmiddels wordt zijn techniek door duizenden imkers in midden Europa uiterst succesvol toegepast. Graag zouden wij de ervaringen van imkers willen vernemen van imkers die in Nederland de methoden gaan gebruiken.


Bron vermelding

Proefschrift van  Dr Roman Linhart geplubiceert 2011 op Researchgate.net
 

Configureer deze downloadwidget

 

 

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram